Σεληνιακό ημερολόγιο του κηπουρού και του κηπουρού για το 2022

Εξασθενίζων φεγγάρι
1η Ιανουαρίου
Νέα Σελήνη
2 Ιανουαρίου
Ημισέληνος κερί
3 - 17 Ιανουαρίου
Πανσέληνος
18 Ιανουαρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
19 - 31 Ιανουαρίου
Νέα Σελήνη
1η Φεβρουαρίου
Ημισέληνος κερί
2 - 28 Φεβρουαρίου
Ημισέληνος κερί
2 - 15 Φεβρουαρίου
Πανσέληνος
16 Φεβρουαρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
17 - 28 Φεβρουαρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
1η Μαρτιου
Νέα Σελήνη
2 Μαρτίου
Ημισέληνος κερί
3 - 17 Μαρτίου
Πανσέληνος
18 Μαρτίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
19 - 31 Μαρτίου
Νέα Σελήνη
1 Απριλίου
Ημισέληνος κεριών
2 - 30 Απριλίου
Ημισέληνος κερί
2 - 15 Απριλίου
Πανσέληνος
16 Απριλίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
17 - 29 Απριλίου
Νέα Σελήνη
30 Απριλίου
Ημισέληνος κερί
1 - 31 Μαΐου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημισέληνος κερί
1 - 15 Μαΐου
Πανσέληνος
16 Μαΐου
Εξασθενίζων φεγγάρι
17 - 29 Μαΐου
Νέα Σελήνη
30 Μαΐου
Ημισέληνος κερί
31 Μαΐου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημισέληνος κερί
1 - 13 Ιουνίου
Πανσέληνος
14 Ιουνίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
15-28 Ιουνίου
Νέα Σελήνη
29 Ιουνίου
Ημισέληνος κερί
30 Ιουνίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημισέληνος κερί
1 - 12 Ιουλίου
Πανσέληνος
13 Ιουλίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
14 - 27 Ιουλίου
Νέα Σελήνη
28 Ιουλίου
Ημισέληνος κερί
29 - 31 Ιουλίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημισέληνος κερί
1 - 11 Αυγούστου
Πανσέληνος
12 Αυγούστου
Εξασθενίζων φεγγάρι
13 - 26 Αυγούστου
Νέα Σελήνη
27 Αυγούστου
Ημισέληνος κερί
28 - 31 Αυγούστου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημισέληνος κερί
1 - 9 Σεπτεμβρίου
Πανσέληνος
10 Σεπτεμβρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
11 - 25 Σεπτεμβρίου
Νέα Σελήνη
26 Σεπτεμβρίου
Ημισέληνος κερί
27 - 30 Σεπτεμβρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημισέληνος κερί
1 - 8 Οκτωβρίου
Πανσέληνος
9 Οκτωβρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
10 - 24 Οκτωβρίου
Νέα Σελήνη
25 Οκτωβρίου
Ημισέληνος κερί
26 - 31 Οκτωβρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημισέληνος κερί
1 - 7 Νοεμβρίου
Πανσέληνος
8 Νοεμβρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
9 - 23 Νοεμβρίου
Νέα Σελήνη
24 Νοεμβρίου
Ημισέληνος κερί
25 - 30 Νοεμβρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Ημισέληνος κερί
1 - 7 Δεκεμβρίου
Πανσέληνος
8 Δεκεμβρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
9 - 22 Δεκεμβρίου
Νέα Σελήνη
23 Δεκεμβρίου
Ημισέληνος κερί
24 - 31 Δεκεμβρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Παρόμοια άρθρα

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Πώς να φτιάξετε ένα μπονσάι από το ficus