Σεληνιακό ημερολόγιο του κηπουρού και του κηπουρού για το 2021

Εξασθενίζων φεγγάρι
1 - 12 Ιανουαρίου
Νέα Σελήνη
13 Ιανουαρίου
Ημισέληνος κερί
14 - 27 Ιανουαρίου
Πανσέληνος
28 Ιανουαρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
29 - 31 Ιανουαρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
1 - 10 Φεβρουαρίου
Νέα Σελήνη
11 Φεβρουαρίου
Ημισέληνος κερί
12 - 26 Φεβρουαρίου
Πανσέληνος
27 Φεβρουαρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
28 - 28 Φεβρουαρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
1 - 12 Μαρτίου
Νέα Σελήνη
13 Μαρτίου
Ημισέληνος κερί
14 - 27 Μαρτίου
Πανσέληνος
28 Μαρτίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
29 - 31 Μαρτίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
1 - 11 Απριλίου
Νέα Σελήνη
12 Απριλίου
Ημισέληνος κερί
13 - 26 Απριλίου
Πανσέληνος
27 Απριλίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
28 - 30 Απριλίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
1 - 10 Μαΐου
Νέα Σελήνη
11 Μαΐου
Ημισέληνος κερί
12 - 25 Μαΐου
Πανσέληνος
26 Μαΐου
Εξασθενίζων φεγγάρι
27 - 31 Μαΐου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
19 Ιουνίου
Νέα Σελήνη
10 Ιουνίου
Ημισέληνος κερί
11 - 23 Ιουνίου
Πανσέληνος
24 Ιουνίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
25 - 30 Ιουνίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
19 Ιουλίου
Νέα Σελήνη
10 Ιουλίου
Ημισέληνος κερί
11 - 23 Ιουλίου
Πανσέληνος
24 Ιουλίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
25 - 31 Ιουλίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
1 - 7 Αυγούστου
Νέα Σελήνη
8 Αυγούστου
Ημισέληνος κερί
9 - 21 Αυγούστου
Πανσέληνος
22 Αυγούστου
Εξασθενίζων φεγγάρι
23 - 31 Αυγούστου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
16 Σεπτεμβρίου
Νέα Σελήνη
7 Σεπτεμβρίου
Ημισέληνος κερί
8 - 20 Σεπτεμβρίου
Πανσέληνος
21 Σεπτεμβρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
22 - 30 Σεπτεμβρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
1 - 5 Οκτωβρίου
Νέα Σελήνη
6 Οκτωβρίου
Ημισέληνος κερί
7 - 19 Οκτωβρίου
Πανσέληνος
Η 20η Οκτωβρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
21 - 31 Οκτωβρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
1 - 4 Νοεμβρίου
Νέα Σελήνη
5 Νοεμβρίου
Ημισέληνος κερί
6 - 18 Νοεμβρίου
Πανσέληνος
19 Νοεμβρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
20 - 30 Νοεμβρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Εξασθενίζων φεγγάρι
13 Δεκεμβρίου
Νέα Σελήνη
4 Δεκεμβρίου
Ημισέληνος κερί
5-18 Δεκεμβρίου
Πανσέληνος
19 Δεκεμβρίου
Εξασθενίζων φεγγάρι
20 - 31 Δεκεμβρίου
ΔΕΙΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Παρόμοια άρθρα

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε:

Πώς να φτιάξετε ένα μπονσάι από το ficus